Belangrijke aandachtspunten contractering 2021

Belangrijke aandachtspunten contractering 2021
door Rein-Jan Elenbaas

Beste collega’s,

Met deze nieuwsbrief maken we je attent op wat je kunt verwachten van de grootste 4 verzekeraars.
Hebben we het contract en de tarieven gescand van de eerste aangeboden contracten en volgen wij voor jou de KNGF webinars van CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

Wat kun je verwachten van Achmea, CZ, Menzis en VGZ

Zilveren Kruis biedt in 2020 voor 2021 een 1-jarige overeenkomst aan. Deze kan aangevuld worden met drie Modules. Deze Modules zijn afzonderlijk van elkaar af te sluiten.

De overeenkomst wordt voor het eerst via het Vecozo portaal aangeboden. Momenteel is deze nog niet aangeboden.

Zilveren Kruis biedt voor 2021 één overeenkomst fysiotherapie 2021 aan met 3 aanvullende modules.

Het inkoopbeleid VGZ 2021 bevat weinig beleidsmatige uitgangspunten en ook weinig veranderingen t.o.v. 2020.
VGZ hanteert voor fysiotherapie de volgende overeenkomsten:

 • twee verschillende éénjarige (Generiek B en Basis)
 • en twee verschillende meerjarige (Generiek A en Intensief) overeenkomsten.
 • de zogenaamde Verbeterovereenkomst vervalt per 1-1-2021. Dit betekend dat zorgaanbieders met een BI > 150 per 1-1-2021 niet maar in aanmerking komen voor een overeenkomst.

Bovenstaande in schema gevat:

CZ kent in 2019/2020 drie verschillende overeenkomsten voor fysiotherapie;

 • overeenkomst A, B en C.
 • Elke overeenkomst heeft haar eigen voorwaarden en tarief.
 • De indeling vindt plaats op basis van de door de praktijk gerealiseerde behandelindex 2017 en de mate waarin voor het uitzetten van de PREM.
 • C-overeenkomsten lopen door in 2021. Hebt u een C-overeenkomst? Dan krijgt u voor 2021 geen nieuw aanbod.
 • De A en B overeenkomsten lopen tot 1-1-2021. Je krijgt als ‘A of B’ praktijk voor 2021 dus een nieuwe overeenkomst aangeboden.

Menzis hanteert voor fysiotherapie drie verschillende overeenkomsten.

 • Voor profiel 2 en 3 gelden tweejarige overeenkomsten tot 1-1-2022.
 • Alleen profiel 1 kent een nieuw contractaanbod, een één-jarige overeenkomst, ingaand per 1-1-2021.
 • De BI wordt niet als afrekeninstrument ingezet.

In welk profiel zit jouw praktijk ook al weer?

Opvallende punten bij het invullen van de vragenlijsten!

Wij hebben de aangeboden vragenlijsten ingevuld van ENO, ONVZ en Z&Z.
CZ, VGZ en Menzis hebben geen vragenlijst, maar direct een contract aangeboden.Wat valt er op?
 • De verzekeraars die vragenlijsten aanbieden, vragen hetzelfde uit:
  • hoeveel specialisaties heb je in huis als praktijk?
  • heb je minimaal aantoonbaar 1 master?
  • doe je aantoonbaar patienttevredenheidsonderzoek?
  • ben je HKZ of Keurmerk Fysiotherapie geregistreerd?
 • Op basis van bovenstaande krijg je een contract aangeboden, de behandelindex wordt niet meegenomen in de ‘weging’.
 • CZ, VGZ en Menzis hanteren de behandelindex in het toekennen van een type contract.
 • Bij CZ kun je je tarief opplussen door deelname aan patienttevredenheidsonderzoek.
Gemiddeld genomen stijgen de tarieven met 7% wanneer de praktijk hetzelfde georganiseerd en ingericht is als 2020. Dit betekent:
 • Minimaal 1 specialisatie in  huis.
 • Een behandelindex onder de 100.
 • Uitzet van patienttevredenheidsonderzoek.

Fydee ‘schuift’ aan bij de webinars van het KNGF en de zorginkopers van CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis.

– 5 oktober zijn de webinars van CZ en VGZ.
– 27 oktober zijn de webinars van Menzis en Zilveren Kruis.Een dergelijk webinar duurt 1,5 uur in beslag. Wij zullen de belangrijkste info middels deze nieuwsbrief samenvatten.

Wij hopen je met deze nieuwsbrief wederom gericht te hebben geïnformeerd.
De komende periode houden we het aangebodene vanuit verzekeraars goed in de gaten en informeren we je gericht wanneer dit nodig is!

Met een vriendelijke groet,

Rein-Jan Elenbaas namens het team van Fydee Nederland