De dienstverlening van Fydee

Doorlopend voorzien wij onze leden van actueel advies over het runnen van een fysiopraktijk. Daar waar het voor u onbekend en lastig is, hebben wij het vraagstuk al eens opgelost voor een collega.

AAN- EN VERKOOPBEGELEIDING

Begeleiding bij aan- of verkoop van een fysiotherapiepraktijk.

COACHING & ONDERSTEUNING

Loopt u tegen een vraagstuk op waar u niet direct het antwoord op weet? Zoals een beheersaudit, plusaudit, HKZ-certificering, personeelscontracten of correspondentie met de verzekeraar? Dan adviseren wij u middels video-, telefonisch of e-mailconsult. Indien het niet op afstand kan, komen we naar u toe. • U verzekert zich van onbeperkt advies en ondersteuning op afstand voor € 50,- per maand (ex btw) bovenop het basislidmaatschap van € 75,- per maand. • Wanneer wij uw praktijk bezoeken gelden hiervoor maatwerktarieven.

PRAKTIJKONDERSTEUNENDE MODULES

Fydee heeft haar eigen kennisbank, waar u als lid gebruik van kunt maken door hierop in te loggen via het interne gedeelte van onze website. Op deze kennisbank vindt u waardevolle informatie die u veel tijd bespaart bij het runnen van uw praktijk. Waardevolle informatie op het gebied van:
• Beleid en organisatie (PLUS, HKZ-certificering, beleidsplannen, strategie, etc.).
• Financieel management (begrotingen, beloning- en bonussystemen, etc.).
• Personeel (arbeidscontracten, HRM-tools, loonhuizen, etc.).
• Kwaliteit (kwaliteitsbeleid, POP, scholingsplannen, scholingsovereenkomsten, etc.).
• Audits en verslaglegging (alle documenten die u nodig heeft in de voorbereiding op een audit).
• Praktijkcommunicatie (folder- en websiteformats, communicatieplannen, etc.).
• Juridische formats (huurcontracten, arbeidscontracten, maatschapsovereenkomsten, etc.).

INFORMATIE & VISIEVORMING

Doorlopend voorzien wij onze leden van actuele marktinformatie. Daarnaast springen wij in op actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het goed runnen van uw praktijk. Als voorbeeld: Fydee krijgt in haar eigen fysiotherapiepraktijk net als u contracten van zorgverzekeraars aangeboden. Wij analyseren deze, zitten er kort op en gaan vanuit onze eigen praktijk de onderhandeling aan met zorgverzekeraars. Van deze communicatie maken wij formats die u weer kunt gebruiken in uw onderhandeling met zorgverzekeraars.

LOBBYEN MET POLITIEK EN VERZEKERAARS

Veranderen is gedragsverandering, gedrag kun je beïnvloeden. Doorlopend beïnvloeden wij zorgverzekeraars met onze visie op de fysiotherapie. Enerzijds via de Fydee-leden, anderzijds in ons directe contact met zorgverzekeraars.
Fydee bestaat vanwege betalende leden. Een gedeelte van het lidmaatschapsgeld investeren wij in de lobby op regionaal en landelijk politiek niveau. Doen we dit niet, dan gebeurt er sowieso niets. Doen we dit wel en onze collega-partners in de branche ook, dan komt er de verandering die wij samen wensen.

TOEGANG TOT EEN GROOT NETWERK

Fydee ondersteunt haar leden in advies en dienstverlening. Tegelijkertijd doen wij veel kennis op bij onze leden. Kennis waar u weer wat aan heeft in uw praktijk. Ons netwerk bevindt zich niet alleen binnen de fysiotherapie. Fydee ondersteunt ook ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorggroepen binnen hun verkenning van de eerste lijn op het gebied van uitbouw van activiteiten en het actiever worden in de keten. Daarnaast profiteert u van de goede en professionele verstandhouding die wij hebben met zorgverzekeraars, het KNGF en leveranciers van producten met toegevoegde waarde voor uw fysiotherapiepraktijk.