De dienstverlening van Fydee

Doorlopend voorzien wij onze leden van actueel advies met betrekking tot het runnen van een fysiopraktijk. Daar waar het voor u onbekend en lastig is, hebben wij het vraagstuk al eens opgelost voor een collega.

Hieronder ziet u onze advies-  en dienstverlening weergegeven. Dit is inbegrepen in het maandelijks lidmaatschap van €75 (ex BTW) tenzij anders vermeld in het vakje.

COACHING & ONDERSTEUNING

Loopt u tegen een vraagstuk op waar u niet direct het antwoord op weet? Zoals een beheersaudit, plusaudit, HKZ-certificering, personeelscontracten, correspondentie met de verzekeraar, etc. Dan adviseren wij u middels video-, telefonisch of emailconsult. Indien het niet niet op afstand kan, komen we naar u toe. • U verzekert zich van onbeperkt advies en ondersteuning op afstand voor 50€ per maand (ex BTW) bovenop het basislidmaatschap van €75 per maand. • Wanneer wij uw praktijk bezoeken gelden hiervoor maar maatwerk tarieven.

PRAKTIJKONDERSTEUNENDE MODULES

Fydee heeft haar eigen kennisbank, waar u als lid gebruik van kunt maken door hierop in te loggen via het interne gedeelte van onze website. Op deze kennisbank vindt u waardevolle informatie die u veel tijd bespaart in het runnen van de praktijk. Waardevolle informatie op het gebied van: • beleid en organisatie (PLUS, HKZ-certificering, beleidsplannen, strategie, etc.) • financieel management (begrotingen, beloning- en bonussystemen, etc.) • personeel (arbeidscontracten, HRM-tools, loonhuizen, etc.) • kwaliteit (kwaliteitsbeleid, POP, scholingsplannen, scholingsovereenkomsten, etc.) • audits en verslaglegging (alle documenten welke u moet gebruiken in de voorbereiding op een audit) • praktijkcommunicatie (folder- en websiteformats, communicatieplannen, etc.) • juridische formats (huurcontracten, arbeidscontracten, maatschapsovereenkomsten, etc.)

INSPIRERENDE ACTIVITEITEN

Jaarlijks organiseren wij een landelijke of regionale activiteit waarin netwerken, het opdoen van nieuwe kennis en producten, inspiratie en ontspanning centraal staan. De Fydee activiteiten zijn verre van standaard, onze leden keren altijd geïnspireerd huiswaarts en zetten vaak het ‘opgedane’ om in daadwerkelijk handelen in de praktijk.

INFORMATIE & VISIEVORMING

Doorlopend voorzien wij onze leden van actuele marktinformatie en springen wij in op actuele ontwikkelingen die u moet weten voor het goed runnen van uw praktijk. Als voorbeeld: Fydee krijgt in haar eigen fysiotherapiepraktijk net als u contracten van zorgverzekeraars aangeboden. Wij analyseren deze, zitten er kort op en gaan vanuit onze eigen praktijk de onderhandeling aan met zorgverzekeraars. Van deze communicatie maken wij formats die u weer kunt gebruiken in uw onderhandeling met zorgverzekeraars.

LOBBYEN MET POLITIEK EN VERZEKERAARS

Veranderen is gedragsverandering, gedrag kun je beïnvloeden. Doorlopend beïnvloeden wij zorgverzekeraars met onze visie op de fysiotherapie. Enerzijds via de Fydee-leden, anderzijds in ons directe contact met zorgverzekeraars.
Fydee bestaat vanwege betalende leden. Een gedeelte van dit bedrag investeren wij in de lobby op regionaal- en landelijk politiek niveau. Doen we dit niet, dan gebeurt er sowieso niets. Doen we dit wel en onze collega partners in de branche ook, dan komt er de verandering die wij samen wensen.

TOEGANG TOT EEN GROOT NETWERK

Fydee ondersteunt haar leden in advies en dienstverlening. Tegelijkertijd doen wij veel kennis op bij onze leden. Kennis waar u weer wat aan heeft in uw praktijk. Ons netwerk is niet alleen fysiotherapie. Fydee ondersteunt ook ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorggroepen binnen hun verkenning van de 1e lijn op het gebied van uitbouw van activiteiten en het actiever worden in de keten. Daarnaast profiteert u van de goede en professionele verstandhouding die wij hebben met zorgverzekeraars, het KNGF en leveranciers van producten met toegevoegde waarde voor uw fysiotherapiepraktijk.