Zorginkoopbeleid Fysiotherapie 2021 & Gezondheidscentra 5.0

Weet je dat we precies 1 jaar geleden opeens met een virus geconfronteerd werden wat onze praktijkvoering compleet lam legde? Het virus is er nog steeds. Gelukkig zijn over de breedte genomen de agenda’s in de 1e lijn weer goed gevuld. Fysiotherapie laat maar weer eens zien dat zij onmisbaar is!

In deze nieuwsbrief lees je wat je kunt verwachten met betrekking tot de informatievoorziening ten aanzien van het inkoopbeleid van de 5 grootste zorgverzekeraars. Tevens zie je wat wij kunnen betekenen wanneer je ambities hebt om een gezondheidscentrum te realiseren.

Presentatie zorginkoopbeleid
door Rein-Jan Elenbaas

Fydee schuift de komende tijd aan bij het KNGF, welke de 5 grote zorgverzekeraars haar beleid van 2022 laat presenteren. Wij zullen hiervan verslag doen zodat je kort en bondig het beleid van 2022 terug kunt lezen. Dit bespaart je tijd doordat je niet 5 lange webinars hoeft te volgen!

Op de volgende data schuiven wij aan:

Donderdag 8 april                                         

Dinsdag 20 april                                                             

Woensdag 21 april                                                       

Donderdag 22 april                                       

Gezondheidscentra de toekomst?
door Rein-Jan Elenbaas

De praktijk
Fydee is momenteel intensief betrokken bij de totstandkoming van een gezondheidscentrum in de provincie Zeeland. Daar waar vroeger vaak de zorgverleners het initiatief namen zie je nu dat steeds vaker de gemeente, provincie en zorgverzekeraars vanuit de noodzaak van gebrek aan zorg het initiatief nemen.

Vooral in gebieden met een relatief lage bevolkingsdichtheid zien bovengenoemde partijen een tekort aan huisartsenzorg ontstaan.

Geïntegreerde, zorg overstijgende dienstverlening op de wijk gericht is het kernwoord in dezen. Het gezondheidscentrum van de toekomst biedt naast de apotheek, huisartsen en fysiotherapie ook plaats aan het ziekenhuis, aanbieders in het sociaal-maatschappelijke domein en JGZ. Dit met als doel zorg dichter bij de wijk / stad / dorp te brengen vanuit 1 plek waar niet het aanbod maar de zorgvraag centraal staat.

Waarom is bovengenoemde de toekomst?
Omdat er een noodzaak is! Vooral in de niet verstedelijkte gebieden zie je de volgende knelpunten ontstaan:
– Een tekort aan huisartsen; veel uitstroom en te weinig instroom van nieuwe huisartsen welke ook nog eens niet fulltime willen werken.
– Het langer thuis blijven wonen i.c.m. vergrijzing.
– Zorgverzekeraars moeten in hun kern werkgebied een minimale capaciteit hebben aan huisartsenzorg. Van de zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis bevindt hun kern werkgebied zich in niet verstedelijkte gebieden.
– Zorgverzekeraars moeten het dus aantrekkelijk maken voor huisartsen om zich te vestigen in dergelijke gebieden.
– De nieuwe huisarts wilt overwegend werken in dergelijke gezondheidscentra. Er is weinig animo om een solo-praktijk draaiende te houden.

Fydee’s ondersteuning in het realiseren van een gezondheidscentrum
 door Rein-Jan Elenbaas

Het proces in het komen tot een gezondheidscentrum heeft een lange aanloop in het uiteindelijk realiseren hiervan. Als fysiotherapeut ken je jouw wijk, dorp en/of stad. Je kent de kaart van het zorgaanbod en weet waar de behoeftes liggen. Vaak zie je de kansen, maar weet je niet welke stappen je moet zetten om er te komen.

Die eerste stap is vaak daadwerkelijk op stap gaan naar de potentieel betrokkenen. Vaak zijn dit huisartsen en de apotheek. In een later stadium komen dan overige zorgaanbieders om de hoek kijken en wordt de gemeente en de zorgverzekeraar betrokken.

Kortom; er ligt geen format, maar je moet een plan hebben!

Zie je kansen en wil je die eerste stap zetten, maar weet je niet hoe? Laat het ons gerust weten! Middels een vrijblijvend verkennend telefoongesprek verkent Rein-Jan Elenbaas met jou/ jullie de situatie en de mogelijkheden.