SET COVID-19 2.0 – een interessante e-Health subsidie!

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand
door Rein-Jan Elenbaas

Beste collega’s,

Is jouw praktijk aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of werkt jouw praktijk samen met een aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo , wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0.
Een financieel ZEER interessante regeling.
In deze nieuwsbrief gaan wij hier uitgebreid op in en delen we onze ervaring met de noodregeling SET COVID-19 1.0.
Ook lichten wij toe hoe wij jouw praktijk kunnen ondersteunen bij de aanvraag.

Wat is de zgn. SET?

SET staat voor: Stimuleringsregeling E-Health Thuis.
Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra wilden inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, konden in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Deze regeling is gesloten. Het subsidieplafond van € 23 miljoen is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen voor deze regeling is niet meer mogelijk.

Sinds 1 week is de noodregeling SET COVID-19 2.0 opengesteld. De details op een rijtje:
* Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg?
* De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende:
+ kwetsbare ouderen;
+ mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
+ mensen met een psychische aandoening
* Het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.
* Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan u maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-Health toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-Health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Onze ervaring mbt SET 1.0
Fydee heeft met succes voor een aantal van haar praktijken de subsidie voor de SET COVID 1.0 aangevraagd.
In totaal hebben wij 5 aanvragen gedaan, alle 5 zijn gehonoreerd a. 50.000 euro per aanvraag.

Dit hebben wij gedaan als zgn. intermediair. De aanvraag wordt in dit geval gedaan uit naam van de praktijk via het RVO account van Fydee Nederland. De toekenning geschied altijd op de entiteit van de aanvrager. De praktijk dus.
Het aanvragen van een dergelijke subsidie vraagt expertise en ervaring. Gezien het 'beperkte' budget en de vele aanvragen moet je bij dergelijke kansen heel kort op de bal spelen. De 5 bovengenoemde aanvragen hebben wij daarom ook binnen 5 werkdagen na openstelling aangevraagd.
De SET 1.0 lag heel dicht bij onze werkelijkheid; die van de 1e lijns fysiotherapiepraktijk, te weten: zorg op afstand leveren voor de kwetsbare thuiswonende oudere.
De SET 2.0 is ingewikkelder. Deze wordt namelijk niet sec toegekend aan fysiotherapiepraktijken. Echter, wanneer je als fysiotherapiepraktijk samenwerkt met een/of aanbieder(s) van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg, dan zijn er kansen!

De mogelijkheden van SET 2.0 voor jouw praktijk
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:
1. U bent aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015), wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg en heeft minimaal 50 actieve cliënten.
2. U vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
3. De activiteiten zijn gericht op een duurzame implementatie en borging van e-Health toepassingen en dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten.
4. De e-Health toepassingen, waarvoor u subsidie aanvraagt, zijn al in gebruik bij minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland.

Onze ervaring ten aanzien van punt 3 en 4 is dat juist de fysiotherapie en ggz hier ver in voorop lopen. Met andere woorden; fysiotherapiepraktijken kunnen aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging en huisartsenzorg hier optimaal in ondersteunen.

Fydee's ondersteuning bij de aanvraag

Werk jij als fysiotherapiepraktijk nu al samen met 1 aanbieder of meerdere aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg op het vlak van thuiswonende kwetsbare oudere?
Zo ja, dan kunnen wij, als intermediair namens 1 of meerdere van bovengenoemde aanbieders, met jouw praktijk de SET 2.0 aanvragen.
In dit geval is het een zgn. multidisciplinaire subsidie aanvraag ten aanzien van een oplossing (zorg op afstand) waar alle betrokken partijen uit de aanvraag bij gebaat zijn.
Dit vergt korte lijnen, snel schakelen en een heel concrete aanvraag voor een nog concretere oplossing.

Is bovengenoemde van toepassing op jouw praktijk en wil je hier mee snel aan de slag, dan:
* verkennen wij met jou in een ZOOM-sessie de mogelijkheden voor jouw praktijk;
* bij een go activeren wij jou en de betrokken aanbieders in een 2e multidisciplinair ZOOM-overleg;
* daarin definiëren we het probleem en verkennen wij welke tool de oplossing gaat zijn;
* daarna gaan wij op zoek naar de e-Health tool welke de oplossing gaat zijn;
* voor het aanschaffen en het implementeren hiervan vragen wij de SET 2.0 subsidie als intermediair aan.

De subsidie kan worden aangevraagd vanaf maandag 27 juli tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt. De aanvragen worden behandelt op volgorde van binnenkomst.

Snel schakelen is het kernwoord in deze.

Kosten?
No cure - no pay. Bij toekenning van de subsidie rekenen wij 20% van het verleende subsidiebedrag.
Hiervoor doen wij de aanvraag en implementeren wij de e-Health tool binnen de betrokken organisaties.
Onze kosten worden dus een onderdeel van de begroting welke je moet indienen bij de subsidie-aanvraag.

Samen met ons de mogelijkheden verkennen? Laat dan een berichtje achter via de contactpagina.
Wij hopen u wederom gericht te hebben geinformeerd.

Met een vriendelijke groet,

Rein-Jan Elenbaas namens het team van Fydee Nederland