Een rake zomer-collum voor jou, je verzekeraar en beroepsorganisatievertegenwoorder .

De 5 V’s – een wake up call! Een rake zomer-collum voor jou, je verzekeraar en beroepsorganisatievertegenwoorder .

Verzekeraars, verwijzers een virus en een vusie… fusie. Verwarrend? Dat is deze tijd ook. Het is de hoogste tijd voor even helemaal niets, zodat je na de vakantie het vizier weer scherp hebt. Maar dan moet je wel even deze collum gelezen hebben.
Laten we het hebben over de 5 V’s!

Rein-Jan Elenbaas schrijft in deze nieuwsbrief over zijn bevindingen in en rondom ons vak. Zijn mening steekt hij niet onder stoelen of banken. Als laatste lees je hoe hij als eigenaar, van inmiddels 15 praktijken voor fysiotherapie, zijn praktijk(en) klaar stoomt voor een hopelijk niet al te bewogen 2022. Dit door middel van 5 gouden tips!

Deze zomer collum is als volgt opgebouwd:

– Fusie van beroepsverenigingen (#fusie beroepsgroepen)
– Verzekeraars die achterover leunen (#Verzekeraars)
– Veranderend landschap van verwijzers (#verwijzers)
– Virusgevolgen (#virus)
– Vizier op 2022 en verder (#vizier)


Fusie van beroepsverenigingen

Fysiotherapie is niet in een getal te vangen. Ik ben heel content met het feit dat een (nieuwe) patiënt met een nieuwe klacht als voorbereiding op de intake, online – thuis, het dossier kan invullen. Je klikt 1 minuut voor de afspraak op ‘overnemen’ en leest in een oogopslag het verhaal.
Ik word verdrietig van het spreekwoordelijke ‘kindje met het waterhoofdje’ wat gecreëerd is; namelijk een onwerkbaar EPD wat bol staat van verplichtingen, die uit verplichting dan maar wordt ingevuld wanneer het echt moet.

Het KNGF was goed op weg om beleidsmakers te overtuigen van data-waanzin. De op handen zijnde fusie keurmerk – kngf zal ons verder drijven richting een rood – groen dashboard, welke de verzekeraar laat bepalen welk type contract er uit rolt voor jouw praktijk.

Ik hoop dat de uitkomst van de mate van deze zgn. meetbare kwaliteit binnenskamers blijft en eventueel gebruikt kan worden door collega’s die hiermee willen werken, omdat hun doelgroep of hun ambities dit toelaat.

Bovenal pleit ik bij verzekeraars op het feit om niet mee te gaan in wat de fusie beoogt: namelijk afrekenen op welk veldje er wel / niet ingevuld is.
Want, verzekeraars; wat typeert de patiënt, jullie verzekerde van de toekomst:
* Ik heb nu last en wil nu geholpen worden;
* ‘Cut the crap – show me the money’: met andere woorden: breng mijn klacht(en) simpel in kaart, leg mij uit wat er is en behandel dit adequaat met zo min mogelijk focus op randzaken;
* Als ik niet tevreden ben laat ik het heel duidelijk weten, hoor je niets, dan is het gewoon goed!

De focus op het digitaal, via het EPD, inzichtelijk maken van kwaliteit en van daaruit een fysiotherapeut belonen slaat volledig de plank mis:
* Behandeltrajecten duren onnodig langer doordat het systeem een therapeut en patiënt dwingt om in-efficiënt te kijken naar het einddoel. Nee, er moeten subdoelen geformuleerd worden, anders voldoe je niet aan de eisen die het ‘systeem’ stelt.
* Goed is goed. De patiënt waarvan je de kwaliteit van de ingezette behandeling in kaart wilt brengen, hoor je niet. Degenen die trouw zijn/haar enquête invult is vaak de niet economische drager van deze maatschappij. Die hebben namelijk tijd genoeg en willen graag liever meer dan minder behandelt worden.
* Een tevreden klant is in dit geval een dure klant.


Verzekeraars die achterover leunen

Echt, er is niets zo makkelijk als zorginkoper fysiotherapie, daar het om de inkoop gaat.
Echter, er is niets zo moeilijk als zorginkoper fysiotherapie, daar het gaat om het managen van stakeholdersbelangen.

Ergens, ongeveer 15 jaar terug had je 1 smaak en 1 tarief. Was het toen fantastisch?
* Nee, het tarief was veel te laag.
* Er zijn hogere tarieven gekomen en in ruil daarvoor is het behandelgemiddelde per klant en het aantal behandelingen per klant gigantisch gedaald.
* Zijn de kosten dan ook omlaag voor de verzekeraar? Nee! Want half Nederland loopt de marathon van Rotterdam, de 3 km van Krimpen aan den Lek of de virtuele wandelvierdaagse van Schiermonnikoog.
* We zijn veel meer gaan bewegen en degenen die niets met bewegen hebben zijn alleen maar ongezonder geworden.

We zien dus een veel bredere cliëntéle. Fysiotherapie heeft een belangrijke plaats ingenomen in het 1e lijnszorgaanbod op het level van zowel cure als care.

‘We zijn er! Verzekeraars! Ga AUB nog veel meer op jullie handen zitten!
Leun achterover en bekijk de data die je al hebt. Wat je ziet is het volgende:’
* Heel veel korte behandelepisodes met weinig behandelingen.
(dit zijn jullie beste verzekerden)
* Heel veel behandelepisodes die vroeger lang en veel waren, en nu lang en heel weinig zijn.
(fysio’s hebben deze verzekerden keurig opgevoed op het vlak van verantwoord consumeren en het toch nodig hebben).
* Een toename van het aantal verzekerden die kortdurend gebruik maken van de fysiotherapeut en hierdoor duurdere zorg links laten liggen.

Bovengenoemde punten zijn het gevolg van een prima aanpak door jullie de laatste jaren. De rotte appels zijn er uit en ongebreidelde groei van nieuwkomers wordt enigszins beteugeld.

Verzekeraars: wees aub heel voorzichtig met de data, welke vrij komt uit onze opengesneden hart en ziel, wat het gevolg is van deze fusie. Je gaat namelijk helemaal geen tot heel weinig data krijgen van de fysio’s die hun handjes nog echt laten wapperen en heel veel data van fysio’s die dat wat minder doen en wat meer behandelen om hun subdoelstelling ook te kunnen bereiken, omdat dat nu eenmaal moet van het ‘systeem’. Niet wetende dat zij zichzelf en uw verzekerde voor de gek houden.

Kortom; leer van deze zogenaamde data over kwaliteit en vergelijk ze met de harde cijfers die je zelf al lang hebt!
Trek dan pas je conclusie en vertaal dit in een fatsoenlijk tarief voor iedereen, waarvan jullie (al heel lang) zien hoeveel hij/zij jullie bespaard door gewoon hun handjes te laten wapperen en zonder al teveel poespas mensen weer (terug) op de been krijgen.


Veranderend landschap van verwijzers

Nu, is dit compleet anders. Je kunt de tour de france winnen zonder status of het feit dat je al jaren meedraait. Je wordt gewaardeerd op je expertise en talent. Het feit dat je meedoet is al genoeg, maar dan moet je wel meedoen! Collega’s die zich gedragen als verwijzer naar huisartsen en medisch specialisten en op de man af vragen om expertise krijgen het in positieve zin dubbel zo hard terug. Natuurlijk heb je in elke branche vriendjes, maar in een systeem, waar er wordt afgerekend op doelmatigheid, is gericht heen en weer verwijzen een must en daarmee ook een nieuwe werkelijkheid geworden.


– Virusgevolgen

En dat weten we. We revalideren mensen met de directe gevolgen, maar ongemerkt zien we ook veel mensen die letterlijk en figuurlijk een beetje wazig zijn. Niet van het thuiswerken, maar van de gedachten, en daarmee het gevoel hoe lang ze nog moeten thuiswerken en wat ze daarvoor moeten organiseren om een voor hun gevoel een goede werk – prive situatie te hebben. Mensen zijn verstoord, uit balans. Hier ligt ongelofelijk veel werk, zonder dat je je handjes direct moet laten wapperen. Je moet voelen en no nonsense mensen adviseren wat er aan de hand is.

Een nieuwe werkelijkheid is aangebroken, helemaal nieuw zal het nooit meer worden, helemaal oud ook niet. Daarvoor zijn we al teveel aangepast, ook in positieve zin!


Vizier op 2022 en verder

1. Zet je vizier niet al te scherp en laat een nieuwe werkelijkheid toe in het bereiken van je doel. Online vergaderen blijft, bezoek niet onnodig stakeholders, voor iedereen is tijd kostbaar, digitaal een lokaal samenwerkingsverband bij elkaar krijgen wordt gewaardeerd. Velen zijn niet meer bang voor Covid, maar wel om terug te vallen in tijdsoplokkende fysieke meetings.
2. Focus je op je bestaande klant, maar trek ook zeker zoveel mogelijk uniek nieuwe klanten aan. Je blijft en je wordt nou eenmaal het meest afgerekend op efficiency.
3. Doe mee met het feit dat je data verzamelt, maar staar je niet blind op alle veldjes. Sterker nog; ‘practise what you preach and preach about your practise!’ (maw doe waarin jij gelooft wat goed is en schrijf alleen datgene op wat je voor jezelf nodig hebt).
4. Schrijf voor jezelf en laat je collega’s dit ook doen, in welke ene ding je extreem goed bent, koppel daar 1 of 2 (medisch) specialisten aan en ga aan hen verwijzen of gewoon vragen stellen. Zo doe je mee en win je uiteindelijk de wedstrijd.
5. Kijk anders naar je klant / patiënt, de oorzaak van aspecifieke klachten kan wel eens heel specifiek zijn (zie: virusgevolgen) (#virus) . Stel je hierop in en wordt wijzer omtrent dit onderwerp. Of, als je nog geen psychosomatisch therapeut in je praktijk hebt, wordt het tijd om uit te breiden…