Fysiotherapie Kwaliteit Ontzorgpakket

Kwaliteit draait niet alleen om het verlenen van procesmatige ‘goede’ zorg, maar ook om de betrokkenheid van medewerkers, goede inzet van middelen, service- en klantgericht werken en continu willen verbeteren.

Fydee gaat samen met praktijken aan de slag door allereerst een zogenaamde nul-meting te maken, een praktijk wordt getest op verschillende indicatoren. Al deze indicatoren samen geven een nul-meting cijfer. Van hieruit begeleiden en ondersteunen wij fysiotherapiepraktijken om de score te verhogen. Naast de Fydee kwaliteitscriteria, begeleiden en ondersteunen wij praktijken bij het behalen of behouden van ISO9001 en HKZ-certificaten.

kwaliteitsscan

Kwaliteitsscan

Kwaliteit van zorg zit in het eerste contactmoment tot aan de nazorg en alle stappen ertussen. De Fydee kwaliteitsscan combineert delen van de audit- en HKZ criteria met service- en belevingsindicatoren. Het verschil – Een plan kun je maken en in de kast laten liggen, maar waarmaken is direct gekoppeld aan een belofte.

Begeleiding ISO 9001 traject

ISO 9001  is de meest ingezette kwaliteitsnorm in de zorg. De invulling van de ISO 9001 norm wordt vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Om ISO 9001 soepel in de praktijk te implementeren is het belangrijk dat de invulling op de praktijk wordt afgestemd. Waar moet je aan voldoen om het ISO 9001 certificaat te behalen?

Begeleiding HKZ traject

Het HKZ kwaliteitssysteem is te vergelijken met ISO 9001. Het HKZ Harmonisatiemodel stelt het het zorgproces, centraal. Het gehele schema bestaat uit rubrieken, waarbij vele vereisten dezelfde zijn als die in ISO9001, maar waarbij wel verschil in verdieping is. Waar moet je aan voldoen om een HKZ certificaat te verkrijgen?

Mystery Guest

Met behulp van een mystery guest wordt het serviceniveau van de praktijk in kaart gebracht. Een mystery guest doorloopt een compleet behandeltraject en daarvan maken wij een rapportage. Met deze informatie kun je o.a. intern benchmarken, gericht aansturen en verbeteren van je dienstverlening en klantbeleving.