INNOVATIE IN DE FYSIOTHERAPIE – EEN INSPIRERENDE FYSIO-ONDERNEMER AAN HET WOORD

Elke maand een inspirerende Fysio-ondernemer aan het woord


Het mooie van mijn beroep is dat ik bij heel veel praktijken binnen kom en zie hoe innovatief sommige praktijken bezig zijn. In het kader van leren van elkaar en samenwerking omarmen in de eerstelijnszorg, deel ik graag inspirerende verhalen om andere praktijken weer op ideeën te brengen.

Deze maand heb ik praktijkeigenaren Evelien en Femke van Fysiotherapie Zesgehuchten gevraagd om meer te vertellen over een programma dat zij hebben opgezet om Parkinson patiënten langer mobiel en daarmee thuis te kunnen houden.

 

Kunnen jullie meer vertellen over het programma voor Parkinson patiënten?
“Wij zijn in het najaar van 2012 naar Oslo geweest en hebben een LSVT Global BIG cursus gevolgd als eerste in Nederland gecertificeerd. BIG is helemaal gericht op het behandelen van Parkinsonpatiënten met oefeningen die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Het programma gaat uit van Neuroplasticiteit van de hersenen. Hersenen zijn in staat om zich aan te passen. Om dat te bewerkstelligen bij Parkinsonpatiënten moet iets heel intensief zijn en beweging in zitten doordat hersenen andere verbindingen aanmaken. Je gaat hierbij uit van interne queing (zelf voelen dat je niet goed genoeg beweegt zonder iemand anders nodig te hebben of een spiegel).”


Hoe werkt het?
“Parkinson patiënten voelen vaak niet meer hoe groot of eerder juist klein hun bewegingen zijn geworden. In een intensief programma van 4 weken laten wij ze hier bewust van worden door iedere week 4 dagen achter elkaar actief deze bewegingen te oefenen. Er wordt 1 uur per dag getraind in de praktijk en op dezelfde dag thuis moeten deze oefeningen nog een keer herhaald worden. De zitten/staan oefening is bij iedere patiënt hetzelfde en verder op maat per patiënt afhankelijk van klachtenpatroon.”  

“Wij hebben speciaal een dvd gemaakt waar de oefeningen voor gedaan worden door ons, zodat patiënten goed zien hoe het uitgevoerd wordt. Dit werkt erg goed. Dit was echt omdat daar vraag naar was.”

“Na het intensieve vier weken traject kan er deelgenomen worden aan een groepssessie 1 keer per maand. Deze groepssessie zorgt ervoor dat wij het herstel goed in de gaten kunnen houden en heeft tevens een belangrijk sociaal aspect.”

 

Voor wie is het bedoeld?
“Het programma is met name bedoeld voor de fittere Parkinson patiënten die het relatief kort of in milde vorm hebben. Als een patiënt vroeg beseft dat zij grip hebben op hun ziekte door goed te blijven bewegen en leren om te gaan met hun ziekte, blijven zij het langste hun mobiliteit behouden.”


Waarom is dit programma zo onderscheidend?
“Voor zover wij weten, was het toen het enige programma dat zo afgebakend, geprotocolleerd en kant en klaar voor Parkinsonpatiënten werd aangeboden. Wij testen alle mensen voor aanvang van het programma, direct na het programma en drie en zes maanden na afloop van het programma nog een keer om schrijven, lopen, etc in kaart te brengen. De resultaten zijn erg goed. Veruit de meeste mensen zijn na 6 maanden nog steeds stabiel.”


Wie zijn er allemaal bij betrokken?
“Wij krijgen veel doorverwijzingen van neurologen omdat zij weten dat het programma goed werkt. Ook verwijzen Parkinson verpleegkundigen naar ons door en krijgen wij verzoeken van collega-fysiotherapeuten. Ons programma is ook bekend bij Parkinson cafe’s. De behandeling zelf wordt uitgevoerd door onszelf.”  


Hoe kijken zorgverzekeraars naar dit initiatief? Wordt het ook beloond?
“Zorgverzekeraars weten niet dat wij dit programma aanbieden en dit wordt dus ook niet extra vergoed. Zorgverzekeraars kennen ook geen behandelingen van een uur, dus hier leggen wij ook echt in bij. Er zou door de zorgverzekeraar meer gekeken moeten worden naar dit soort (bewezen effectieve) therapie vormen en ons en de patiënt de vrijheid geven om hiermee, met vergoeding, aan de slag te kunnen.”

 

Komt er ook e-health aan te pas
“Jazeker. Het programma krijgt steeds meer bekendheid. Mensen uit andere regio’s googlen naar oplossingen voor hun ziekte en komen dan bij ons uit. De eerste keer dat een patiënt uit een hele andere regio vroeg of wij hem konden behandelen, zijn er maanden overheen gegaan hoe wij hiermee om konden gaan en hebben wij zelfs nog overleg gehad met LsVT Global. Wij vonden het niet kunnen om de patiënt vier dagen in de week helemaal naar ons toe te laten komen en speelden met het idee om sessies via Skype te organiseren. Wij wilden alleen niet dat dit afbreuk zou doen aan het behandelresultaat. Uiteindelijk is het een mix geworden van live behandeling in combinatie met behandeling via Skype.”


“Deze case is zeer succesvol verlopen en dit heeft ervoor gezorgd dat de praktijk hier nu vaker gebruik van wil maken om kwetsbare ouderen op deze manier nog beter te kunnen bedienen door niet steeds fysiek naar ze toe te hoeven.

Het kost niet veel en ouderen kunnen tegelijk inloggen en samen oefenen. Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met 1 vd oefeningen, kunnen wij ze via skype helpen zonder meteen naar de praktijk te hoeven.”


Op welke manier voldoet het programma aan de zorgvraag vanuit politiek, de markt en de zorgverzekeraars?
“Wij houden de zorg zo goedkoop mogelijk door al vroeg in de ziekte iets aan leren. Het kost de verzekeraar in een korte tijd veel geld, maar hierdoor heeft de patiënt heel lang geen therapie meer nodig en blijft lang mobiel, thuis wonen. Wij hebben ooit een keer een aanvraag gedaan voor subsidie kwetsbare ouderen om meer aan beweging te doen met interdisciplinair werken, maar helaas wordt er vanuit gemeenten amper geld aan preventie uitgegeven, hierdoor zijn wij een beetje ontmoedigd geraakt om weer dit pad te doorlopen. Het heeft veel tijd gekost en niets als resultaat.”

 


Waarom heeft dit volgens jullie zoveel toekomstperspectief?
“De boodschap om zoveel mogelijk in beweging te blijven is de eerste die zowel de neuroloog, verpleegkundige als de fysiotherapeut brengt. Er wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid verwacht en de Ziekte van Parkinson is (meestal) een langdurend ziekteproces. Het LSVT-BIG programma is een effectieve manier van bewegen, waarin de patiënt ook nog een stukje eigen regie heeft en kan werken aan doelen die hij/zij wil bereiken.”


Resultaten die er tot nu toe uitgehaald zijn.
“Wat het meeste naar voren komt is dat de patiënten ervaren dat ze dingen kunnen die ze van tevoren niet verwacht hadden. Bewegen op intensief niveau maakt een stukje geluksgevoel los en ook merken dat je beter beweegt en loopt en hiervan opmerkingen krijgt uit de directe omgeving. Daarnaast is het ook fijn om zelf actief iets positiefs te kunnen bijdragen aan het fitter en gezonder blijven.”


Hoe kijk je naar doelmatige zorg?
“Positief! Niet behandelen om het behandelen, maar om een bepaald doel na te streven. Onze behandelindex is heel goed, ook met onze Parkinson patiënten. Na het programma hebben ze heel weinig hulp nodig.”


Hoe kijk je naar interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken?
“In de praktijk zien wij alle patiënten met Parkinson. We hebben er bewust voor gekozen om de BIG-patiënten altijd samen te begeleiden. Na elke sessie bespreken we kort met elkaar de bijzonderheden. Samen zie je meer dan alleen.

De korte lijnen met de Neuroloog en Parkinsonverpleegkundigen zijn zeer prettig en effectief. Regelmatig vindt er overleg plaats.”