Personeel Ontzorgpakket Fysiotherapie

Bij Fydee kun je terecht voor alle personeelszaken en vraagstukken waar je mee te maken krijgt als Fysio praktijkeigenaar. De praktijk is zo goed als de zwakste schakel. Je medewerkers zijn je beste of je slechtste ambassadeurs. Het is daarom essentieel om medewerkers aan te trekken die passen bij de visie van de praktijk.

Fydee helpt fysiotherapiepraktijken met:

  • werving en selectie
  • personeelsadministratie
  • bemiddeling tussen maten of medewerkers
  • juridisch advies
  • personeelsontwikkeling
  • personeelsdocumentatie

Personeelsdocumentatie

Wij hebben voor Fydee-praktijken alle personeelsdocumentatie opgesteld ter ondersteuning van je personeelsbeleid, zoals: personeelshandboek, functioneringsformulieren, arbeidscontracten, salarisschalen, prestatie indicatoren, functieprofielen, verlof- en verzuimregelingen, cursus- en scholing regelingen en POP voorbeelden.

Bemiddeling maten en arbeidsconflicten

Onderlinge conflicten kunnen de werksfeer en het werkresultaat negatief beïnvloeden. Laat het niet te ver uit de hand lopen. Fydee neemt als bemiddelaar een neutrale positie in. Wij zorgen ervoor dat partijen met elkaar in gesprek komen en leiden hierbij het gesprek waarin wij ervoor zorgen dat de belangen van elke partij boven tafel komen, waarna partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.

Juridisch advies

Bij Fydee kun je ook terecht voor juridisch advies bij o.a. het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsgeschillen,  zzp-overeenkomsten, overnames, dossieropbouw, ontslagrecht en rechten en plichten bij ziekte of langdurig verlof. Onze juridische adviseurs bieden je praktische en snelle oplossingen en helpen je de weg naar een advocaat te besparen.

Werving en Selectie

Als Fydee-praktijk kun je gratis vacatures uitzetten in het netwerk. Wil je echter zeker zijn dat je de juiste kandidaat aantrekt, kun je het hele wervingsproces uitbesteden aan ons. Van het opstellen van de vacatureteksten, het uitzetten van de vacature in de juiste netwerken tot de eerste selecties, het voeren van de gesprekken, voorstelrondes en meeloopdagen in de praktijk.

Fydee E-HRM 

Met onze e-HRM oplossing betrek je je medewerkers bij je HRM-proces. Via dit online personeelsinformatiesysteem kunnen zij zelf online verlof aanvragen, verzuim registreren en mutaties doorvoeren. Hiermee automatiseer je een groot deel van je HRM-administratie en bespaar je daarmee tijd en geld. Als manager krijg je een melding en kun je online aanvragen goedkeuren.

Personeelsbegeleiding op maat

Heb je personeelsvraagstukken waarbij je graag een keer een advies wilt van een HRM-specialist? Of wil je dat er een keer een kritische blik op je personeelsbeleid wordt geworpen? Zit je in een groei- of verandertraject? Of heb je andere personeelskwesties die op maat aandacht en advies behoeven? Fydee kan helpen met alle primaire en secundaire personeelszaken.