Lank Bos

Fydee Praktijkbegeleider

Mijn functie is het adviseren van instellingen in de 1e lijn gezondheidszorg. Er komt ongelofelijk veel op de fysio-praktijkhouder af. Op dit gebied heb ik in de afgelopen 35 jaar veel praktische ervaring en theoretische kennis opgedaan. Ik heb hierdoor een radar ontwikkeld voor wat relevant is en wat niet. Daarmee wil ik de praktijkhouder behulpzaam zijn, zodat hij/zij vlot en met zo min mogelijk energieverlies verstandige beslissingen kan nemen. Dat Rein-Jan Elenbaas, directeur van Fydee me vroeg om praktijkbegeleider voor Fydee te worden, is voor mij weer een geweldige uitdaging.

Gouden Tip voor Fydee leden
Blijf in een snel veranderende markt soepel bewegen!

Ervaring
Ik heb 35 jaar leiding gegeven aan een multidisciplinaire praktijk voor Fysiotherapie in Amsterdam en 4 jaar ervan zat ik ook in de zorgstaf van SAG (Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra). Verder zit ik al 5 jaar in de Raad van Toezicht van de Stichting 1ste lijn Amsterdam. Ik was voorzitter en medeoprichter van de Stichting van Bewegen Word je Beter en medeoprichter en vijf jaar lid van de stuurgroep en later van de adviesraad van het ANAF (Artritis netwerk Amsterdam).

Ook was ik 5 jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de Stichting Vondelstede, een verzorgingshuis in Amsterdam.

Contactgegevens: 

Telefoonnummer: 06- 53 55 01 62
E-mail: lankbos@fydee.nl